Het eerste metselwerk, is de week na het gereedkomen van de fundatieplaat en het afgraven van de grond rond de fundatie, gelegd.

Het name Rene Witteman heeft een paar avonden flink door gemetseld. En ook niet onvermeld mogen de grondwerkzaamheden die Steven Rombout en Frank van der Berg hebben verzet. Uiteraard hebben andere hun steentje bijgedragen maar deze drie mannen mogen beste eens genoemd worden, Hulde mannen! 

Ook zijn de eerste stenen aangevoerd voor de bestrating rondom het clubgebouw. Erwin heeft deze met enkele clubleden opgehaald. Frank heeft later nog een partij stenen opgehaald. We kunnen voorlopig vooruit.

Het metselwerk begint dus aardig vorm te krijgen en gestart is met de fundatie van de veranda. De eerste houtenbalken hiervan zijn inmiddels ook gelegd.

Foto's: Erwin Nieuwenhuis

 

 

Nu de betonplaat er ligt kan er verder gebouwd gaan worden.
De metselprofielen zijn gesteld en de grond rondom is afgegraven zodat dit mooi aansluit op de betonplaat. 

Daarnaast een een deel dieper afgegraven waarin schoon zand komt voor de bestrating.

De metselaars gaan deze week een start maken.
Als er iemand nog goed kan metselen houden we ons aanbevolen.

 

Maar er is ook onderhoud gepleegd aan de baan.
Het gras is gemaaid en onder de baan is geharkt.

Onder de beide bruggen is de begroeiing weggehaald.

 

Kortom er is weer veel werk verzet!

 

Foto's: Rene Witteman en Marcel van Westendorp

 

 
Ook vandaag is er weer volop gewerkt door een groep RS-leden. De bekisting is nu vrijwel geheel gereed voor het storten van het beton.
We missen nog een paar betonijzermatten maar die komen deze week en de betonleverancier komt kijken hoe het beton het beste bij de bekisting kan komen. Dit ivm de berijdbaarheid van de wegen. 
Alle rioolleidingen zijn gelegd en de betonmatten liggen erin. Onder het genot van een broodje kroket is er gezamelijk gegeten.
Als alles meezit wordt snel het beton gestort.
 
We gaan de goede kant op en binnenkort wordt de eerste steen gelegd.
Wanneer dat precies is wordt nog kenbaar gemaakt.
 
Hierbij een foto impressie met aanvullende tekst.

 
 
(Foto's Marcel van Westendorp en Erwin Nieuwenhuis)
 

Afgelopen weken is er hard gewerkt om de fundatie van ons clubgebouw voor te bereiden zodat we de betonvloer konden storten. 
Staalwerk werd gemonteerd en gelast, toiletafvoer werd gerealiseerd, wasbakken afvoer gelegd, stroom invoerplaat gemonteerd. 
Daags voor het storten hebben we nog ongeveer 120 meter rijplaten geregeld door Frank & Erwin en gelegd omdat het bos zo drassig was. 
Afgelopen vrijdag de 28e mei was het zover, onder toeziend oog van Rene Witteman kon de betonwagen met zo'n 26m3 beton zijn entree maken in t bos.
De grote vrachtauto werd bij de losplaatscontainer geplaatst en kon het beton overgooien in twee kleine betonmixer aanhangwagens, welke heen en weer naar de fundatie pendelden. 
Daar werd het beton met een pomp over onze vloer gespoten. 
 
Na enkele uren droogtijd kon worden begonnen met het vlinderen(vlakschrapen) van de vloer, een kunst wat Mike de Kok goed in de vingers heeft. 
Onder het genot van een lekkere bak macaroni, gemaakt door Johan Nieuwenhuis werd de vloer drie keer gevlinderd. 
De nog natte betonplaat werd ceremonieel gezegend door Johan Nieuwenhuis, één van de drie oprichters van onze vereniging. 
 
In late avond zijn de meeste rijplaten weer schoongeboend en geladen. 
De dag erna hebben Gerard van Wieringen en Rene Nieuwenhuis de betonplaat nog enkele keren nagespoeld. 
De betonplaat moet nu enkele weken rustig aan drogen. 
 
Hiermee is een belangrijks basis gelegd voor het nieuwe clubgebouw.
Hulde aan alle harde werkers en hulde aan de supporters die op afstand de bouw volgen.
 
Uiteraard blijft er nog heel veel werk aan ons terrein liggen, er is altijd iets te doen rondom de spoorbanen aan snoeiwerk. 
 

Vandaag is er door een paar clubleden weer bergen werk verzet.
Zo is de bekisting voor de fundatie aangebracht na het handmatig uitscheppen op diepte.
Ook is veel werk gestoken in de voorjaarsschoonmaak rond om de banen.
Hierbij een foto impressie met aanvullende tekst.

 
 
(Foto's Rene en Erwin Nieuwenhuis en Rene Witteman)
 
 

Pagina 1 van 2